Javne nabavke

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVIJESTI O NABAVI

Ponedjeljak, 25 Rujan 2017 06:27

U skladu sa čl.28 stav 4. Zakona o javnim nabavama, Dom zdravlja Mostar objavljuje da u skladu sa članom 21.stavak (d) Zakona o javnim nabavama, provodi pregovarački postupak bez objave obavijesti za hitnu nabavu lijekova. Tenderska dokumentacija se nalazi u Službi za pravne,kadrovske i opće poslove.

Last modified on Ponedjeljak, 25 Rujan 2017 06:31