Novosti

Novosti za pacijente i osoblje

GODIŠNJI ODMORI I ZAMJENE LIJEČNIKA OBITELJSKE MEDICINE U DOMU ZDRAVLJA MOSTAR

Četvrtak, 06 Srpanj 2017 21:34

Kako se organiziraju zamjene tijekom odlaska na godišnji odmor liječnika, na koliko otprilike se vrše zamjene?

Dom zdravlja Mostar, kao i zdravstvene ustanove dilljem Europe su u kroničnom nedostatku liječnika, a liječnici koji su tu i rade trebaju i odmor. Minimalan odmor liječnika u Domu zdravlja je 12, a prosječan 15 radnih dana.

Za vrijeme odmora ili drugogog odsustva izabranog liječnika obiteljske medicine kontinuitet zdravstvene skrbi za pacijente se ne prekida. Skrb za pacijente preuzima zamjenski liječnik i to u ambulanti u kojoj su pacijetni registrirani. Primjerice, pacijent iz Kruševa i dalje će se javljati u ambulantu Kruševo. Dakle, zamjena dolazi na „lice mjesta“ tamo gdje je preostali dio tima - njihove medicinske sestre i gdje su njihovi zdravstveni kartoni. Jednom riječju, pacijenti odlaze u „svoju“ ambulantu. To je komfornije za pacijenta, a za samu Ustanovu teže i skuplje organizirati. Međutim, velikom susretljivošću naših kolega, razumijevanju našeg menadžmenta i uz značajan moj trud u koordinaciji liječnika, te glavne sestre u koordinaciji medicinskih sestara, naši pacijenti imaju zdravstvenu uslugu bez prekida i na jednom mjestu tijekom cijele godine.

O koliko pacijenata tijekom zamjene liječnik brine?

Liječnik na zamjeni brine o onoliko pacijenata koliko je registrirano u timu liječnika koji je odsutan. Taj broj se kreće od 1000 do 2200 ovisno o ambulanti, točnije timu.

Koliko prosječno liječnik dnevno primi posjeta pacijenata tijekom zamjene?

Opet kažem, onoliko koliko i izabrani liječnik. Tu nema razlike. Neki naši liječnici, uobičajeno dnevno primaju broj pacijenata veći od onog koji prime dva obiteljska doktora u zemljama Zapadne Europe. Za očekivati je da će se taj broj i dalje rasti, zbog malog priliva i velkog odliva kadra.

Prosječno je to od 40 dočak 80 pacijenata dnevno. U ljetnim mjesecima je broj posjeta pacijenta općenito nešto manji.

Koje su najčešće 'boljke' građana tijekom visokih ljetnih temperatura?

Ljeti su češče trovanja hranom, upale vanjskog uha, gubitak sluha uslijed začepljenosti zvukovoda, alergije, komplikacije uboda insekata, ozljede, toplinska iscrpljenost, povišene vrijednosti krvnog tlaka, moždani udar, Ipak, najveći broj posjeta otpada na redovita javljanja, kroničnih pacijenata.

Dolazi li do situacija kada jednan liječnik mora mijenjati dva oliječnika koji su na odmoru?

Takvih situacija za sada nije bilo, osim iznimno da se radi o zamjeni dva tima u jednoj ambulanti, čiji ukupan broj pacijentat ne prelazi 3000 ili prekovremenom radu u zakonskih okvirima. Događaju se situacije da se iznenada razboli više kolega i u tim izvanrednim prilikama jedan liječnik preuzima dva tima. Ali to su vrlo rijetki problemi koji se rješavaju se za nekoliko sati.

Negoduju li pacijenti zbog odsustva njihovog liječnika?

Naši pacijetni često negoduju zbog odsustva liječnika.To ne iznenađuje, jer je obiteljska medicina usmjerena na čovjeka, a ne isključivo na bolest. Izabrani liječnik upoznat je sa svim teškoćama svojih pacijenta i njihovim kroničnim zdravstvenim stanjima, a zamjenski liječnik teško da može za 15 dana rada ući u sve pore njihovih zdravstvenih problema. Međutim, zamjenski liječnik može posao završiti korekto i profesionalno i pružiti osnovnu zdravstvenu skrb koja je potrebna do povratka izabranog liječnika. Uz to liječnici su opterećeni sve većom administracijom, koja produžava vrijeme konzultacije. Naši mladi i vrijedni liječnici, a i oni iskusniji, nažalost, su nerijtko žrtve napada nestrpljivih i nasrtljivih pacijentata, koji misle da osnovna zdravstvena skrb podrazumijeva uslugu za sva pa i nehitna stanja u onom trenutku kada pređu prag ambulante. Pravilo i prednost našeg rada je regularno naručivanje termina u ambulantu kada su u pitanju neakutna i nehitna stanja i zdrvstvene potrebe, a za sva hitna stanja pacijenti će bez razlike biti primljeni odmah. Još jedna pogodnost je naručivanje i produžetak kronične terapije putem telefona, a konzultacije telefonom, također su dobro došle, kako bi se izbjeglo izlaganje pacijenata visokim vanjskim temperaturama, a istovremeno smanjile gužve u ambulantama.

Na kraju moram napomenuti,da je Dom zdravlja Mostar jedan od rijetkih domova zdravlja koji ima mrežu od 37 timova obiteljske medicine na 18 lokacija i koji ne prekida rad ni u jednoj ambulanti za vrijeme ljetnih mjeseci kako bi naši pacijenti imali kontinuiranu i što pristupačnijuzdravstvenu skrb.

Autorica teksta;

Voditelj Odjela obiteljske medicine: doc.dr.sc. Edita Černy Obrdalj, spec. obiteljske medicine

 

Last modified on Četvrtak, 06 Srpanj 2017 21:51