Novosti

Novosti za pacijente i osoblje

Projekt „Jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini - ProSes“

Ponedjeljak, 11 Prosinac 2017 12:22

Rezultati prve faze projekta „Jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini - ProSes“ predstavljeni su na konferenciji koja se održala u Banjoj Luci 22-23. novembra 2017. godine u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske.

Konferencija je bila posvećena izazovima i potrebama u oblasti sestrinstva u BiH, trendovima u profesiji, rezultatima koji su dosada ostvareni u okviru projekta u njegovoj prvoj fazi (2012-2017), kao i planovima za drugu fazu projekta.

Konferenciji je prisustvovalo oko 170 učesnika – predstavnika bh. zdravstvenih i obrazovnih institucija i ustanova, organizacija medicinskih sestara i tehničara, udruženja pacijenata, međunarodnih razvojnih agencija aktivnih u BiH, te gostiju iz regije.

Kratke filmove prikazane na konferenciji možete pronaći na ovome linku: 

- kratki video zapisi sa konferencije

 

Last modified on Srijeda, 13 Prosinac 2017 11:05