Novosti

Novosti za pacijente i osoblje

Vanjska ocjena timova obiteljske medicine u Domu zdravlja Mostar

Utorak, 03 Srpanj 2018 11:01

Vanjske ocjenjivačice Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH dr. Lejla Mačković, dr. Samira Srabović i dr. Sanja Soldo obavile su u petak vanjsku ocjenu šest timova obiteljske medicine Doma zdravlja Mostar u svrhu akreditacije u okviru projekta poboljšanje kvaliteta/akreditacije timova obiteljske medicine u FBiH (CVRAM projekt) koji implementira ured Svjetske zdravstvene organizacije u BiH (SZO), afinancijski podržava Švicarska agencija za razvoj i suradnju (SDC).

“Danas je obavljena ocjena naših šest timova obiteljske medicine za akreditaciju i certifikaciju, očekujemo pozitivan ishod i očekujemo da ovi timovi svojim radim budu ogledni primjeri ispunjavanja najviših standarda sigurnosti i kvalitete i za ostale od naših 36 timova koji će u budućnosti nadamo se krenuti u pravcu certificiranja”, kaže šefica obiteljske medicine u Domu Zdravlja Mostar doc.dr.sc. Edita Černy Obrdalj dodajući kako je proces uvođenja sistema sigurnosti I kvalitete od velikog značaja kako za pacijente tako i za zdravstveno osoblje.

“Pacijentima koji su u fokusu našeg djelovanja to svakako znači još bolju i kvalitetniju uslugu, a djelatnicima osim što olakšava rad je nagrada i priznanje za uloženi trud. Osim toga, sve je od velikog značaja I za samu ustanovu, Ured kvaliteta i našu koordinatoricu kvaliteta Anu Mariju Barać. Nadamo se da će uvođenje sistema sigurnosti i kvaliteta pokazujući da se u obiteljskoj medicini kvalitetno radi motivirati i potaknuti više mladih da specijaliziraju obiteljsku medicinu”, dodala je doc.dr.sc. Edita Černy Obrdalj.

Dr. Marnela Palameta iz jednog od timova obiteljske medicine u Ambulanti obiteljske medicine Stjepan Radić kaže da su jako mnogo radili pripremajući se za vanjsku ocjenu I kako vjeruje da su je dočekali spremni.

“Ulazak u ovaj proces nam je pokazao da koliko god dobro i kvalitetno radili uvijek ima prostora za dodatno poboljšanje i unapređenje i da je to jedan kontinuiran proces na kojem se uvijek treba raditi. Pored toga, radeći zajednički na ispunjavanju svih uvjeta dodatno smo se zbližili kao tim”, kaže dr. Marnela Palameta.

Nakon završetka vanjske ocjene izvještaje vanjskih ocjenjivačica će pregledati i ocijeniti Komisija za akreditaciju i na osnovu pokazanih rezultata će dati preporuku Upravnom vijeću AKAZ-a koje donosi odluku u vezi sa akreditacijom.

(akaz.ba)

Last modified on Utorak, 03 Srpanj 2018 11:05