Novosti

Novosti za pacijente i osoblje

Smanjenje faktora rizika za zdravlje stanovništva u BiH

Četvrtak, 05 Srpanj 2018 12:21

Radna grupa Doma zdravlja Mostar u okviru implementacije projekta: " Smanjenje faktora rizika za zdravlje stanovništva u BiH"

Dana 03.07.2018 godine u dvorani hotela Mostar je održano predavanje na temu prevencije bolesti i komunikacije u zdravstvu.

Navedeni projekt u BiH impementira Švicarska agencija za razvoj i suradnju dok je isti financiran od strane Svjetske banke.

Cilj ovog projekta je ostvarivanje partnerstva u lokalnim zajednicama radi promocije zdravih životnih stilova i smanjenje rizičnih faktora za oboljevanje od nezaraznih bolesti.

Last modified on Četvrtak, 05 Srpanj 2018 12:26