Stručna tijela

Doma zdravlja Mostar

Stručna tijela

Utorak, 01 Studeni 2016 23:27

Stručno vijeće 

- Prim. Nada Bazina, dr. med., spec. neuropsihijatar - predsjednik 

- Doc.dr.sc. Edita Černy Obrdalj, dr. med., spec. obiteljske medicine 

- Prim. dr Senada Vujica ,dr. med.,  spec. školske medicine 

- Tomislav Udovičić, dr. stom., spec, obiteljske stomatologije 

- Katarina Hrkać, dr. med.

- Prim. Rada Šandrk, dr.med., spec. pedijatar

- Prim.mr.sc. Marko Martinac, dr. med., spec. psihijatar

- Mr.sc. Željko Karačić, dr. med., spec. radiolog

- Prof. Dragica Lovrić, logoped

- Nikica Karačić, dipl. ing. kem. tehnol., univ. mag. pharm.

 

Etički komitet

 1. Dr. sc. Nina Pinjuh Markota, dr. med., spec. obiteljske medicine - član 
 1. Prim. Edita Sopta, dr. med., spec. obiteljske medicine - član 
 1. Dr. sc. Tea Vučina, psiholog - član 
 1. Nikica Karačić, dipl. ing. kem. tehnol., univ. mag. pharm. - član 
 1. Prim. mr. sc. Željko Karačić, dr. med., spec. radiolog -član 
 1. Prim. Tomislav Udovičić, dr. stom., spec. obiteljske stomatologije-član 
 1. Jadranka Bogdan, dipl. iur. -član 
 1. Prim. Davor Pehar, dr. med., spec. epidermiolog-član 
 1. Prim. Mili Čehajić, dr. med., spec. internist plumolog-član 

Etički komitet Doma zdravlja Mostar obavlja sljedeće poslove: 

 • prati primjenu etike i medicinske deontologije u obavljanju djelatnosti Doma zdravlja
 • daje suglasnost za provođenje medicinskih i znanstvenih ispitivanja
 • bavi se analizom i prijedlozima propisa iz oblasti zdravstva sa stajališta etike i medicinske deontologije
 • prati povrede prava pacijenata i sustavno radi na unaprijeđenju stanja u ovoj oblasti sukladno propisima pravima,obavezama i odgovornostima pacijenata
 • surađuje s nadležnim komorama iz oblasti zdravstva
 • rješava i druga etička pitanja u obavljanju djelatnosti zdravstvene ustanove

 

Prvostupanjska komisija 

 1. Prim. Amila Puzić, dr.med., spec. med. rada 
 1. Prim. Gordana Pivić, dr. med., spec. obiteljske medicine 
 1. Edita Sopta, dr. med., spec. obiteljske medicine 

a kao zamjenici u slučaju odsutnosti članova Prvostupanjske liječničke komisije ili povećanog obima posla imenuju se:

 1. Doc. dr. sc. Edita Černy Obrdalj, dr. med., spec. obiteljske medicine 
 1. Prim. Senka Tanović , dr. med., spec. školske medicine 
 1. Marnela Palameta ,dr. med., spec. obiteljske medicine 
 1. Prim. Senada Vujica, dr. med., spec. školske medicine 
 1. Ankica Mijić Marić, dr. med., spec. obiteljske medicine 

Zadatci Prvostupanjske liječničke komisije je odlučivanje o pravu na privremenu spriječenost za rad preko 42 dana.

 

Komisija za lijekove 

 1. Prim. dr. sc. Zdenko Šarac, dr. stom., spec. oralne kirurgije 
 1. Doc. dr. sc. Amra Zalihić, dr. med., spec. obiteljske medicine 
 1. Prim.mr.sc. Zdenko Klarić, dr. med., spec. obiteljske medicine 
 1. Mr. sc. Marko Martinac, dr. med., spec. psihijatar 
 1. Dr. sc. Nina Pinjuh Markota, dr. med., spec. obiteljske medicine 
 1. Prim. Senka Tanović, dr. med., spec. školske medicine 
 1. Prim. Rada Šandrk, dr. med., spec. pedijatar
Last modified on Srijeda, 16 Studeni 2016 12:09