Centar za edukaciju kadrova

Centar za edukaciju kadrova

Voditelj centra: doc. dr. sc. Amra Zalihić, dr. med., spec. obiteljske medicine

Kontakt telefon: 036/322-537

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Još od 2001. godine se održava edukacija djelatnika u EC, međutim donošenjem pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta DZ Mostar, 2012. godine je unutar službe PZZ organiziran Centar za edukaciju kadrova Doma zdravlja s imenovanim voditeljem i koordinatorom. 29.06.2012. je potpisan Memorandum o poslovnoj suradnji između 4 postojeća Edukacijska centra na području FBiH.

U EC DZ Mostar se svakodnevno radi edukacija liječnika i medicinskih sestara/tehničara kroz specijalizacije, Program dodatne obuke (PAT), TME, FAMI, razna sponzorirana i nesponzorirana predavanja. Do sada su specijalizaciju završila 72 liječnika, PAT program 203 liječnika i 428 medicinskih sestara/tehničara. Trenutno su u programu specijalizacije 4 specijalizanta, a ove godine smo ponovno organizirali PAT edukaciju, gdje je prijavljeno 11 liječnika i 25 medicinskih sestara/tehničara. Također, ovu godinu je organizirana i trajna medicinska edukacija u suradnji Udruženja liječnika OPM – Podružnica Mostar i farmaceutskih kuća Berlin Chemie (kao ponosnog partnera Udruženja) i Bosnalijek. Svaki mjesec se održi po jedno predavanje na unaprijed dogovorenu temu, a predavanja su organizirana treću srijedu u mjesecu.

U suradnji s Medicinskim fakultetom se održavaju i mali izborni predmet „Komunikacija“ za studente medicine, te predmet Higijena objekata za studente treće godine Fakulteta zdravstvenih studija.

Vodiči i prezentacije za preuzimanje:

Vodiči:       Prezentacije: 
 - Vodič za rano otkrivanje karcinoma dojke    - Rano otkrivanje karcinoma dojke
 - Vodič za rano otkrivanje karcinoma kože    - Vodič menadžmenta dislipidemije
 - Vodič CA  prostate    - SKRININGA Ca debelog crijeva
 - Skrining za otkrivanje Ca cervixa    - Vodič hipertenzijaAT dječaciAT djevojčice
 - Vodič za dislipidemije    - Rano otkrivanje karcinoma kože - prezentacija
 - Vodič za TIA i moždani udar
   - Prezentacija -alkohol
 - Vodič za Hipo,hipertireoza
   - Smjernice za prestanak pušenja
 - Vodič za Akutni plućni endem    - CA prostate
     - Klinička vodija/tjelesna aktivnost
     - Diabetes mellitus
     - Hipo,hipertireoza
     - Hitna stanja u neurologiji
     - ASTMA I KOPBASTMA I KOPB